Porady lekarskie
 • porada internistyczna
 • porada endokrynologiczna
100 zł
 • porada endokrynologiczna z badaniem usg
150 zł
Badania usg
 • usg ślinianek
 • usg tarczycy
 • usg węzłów chłonnych
 • usg opłucnej/płuc
 • usg piersi
 • usg jamy brzusznej
 • usg układu moczowego (z próbą zalegania moczu)
 • usg moszny/jąder
 • usg zmian powierzchownych/tkanek miękkich
80 zł
 • usg szyi (ślinianki, tarczyca, węzły chłonne)
100 zł
Badania usg naczyniowe (dopplerowskie)
 • usg tętnic domózgowych
80 zł
 • usg układu wrotnego/żył wątrobowych
 • usg tętnic trzewnych
 • usg tętnic nerkowych
 • usg tętnic jednej kończyny górnej
 • usg żył jednej kończyny górnej
 • usg tętnic jednej kończyny dolnej
 • usg żył jednej kończyny dolnej
90 zł
 • usg tętnic obu kończyn górnych
 • usg żył obu kończyn górnych
 • usg tętnic obu kończyn dolnych
 • usg żył obu kończyn dolnych
120 zł
Biopsje
 • biopsja 1 zmiany
150 zł