Poradnie lekarskie komercyjne, bez potrzeby skierowania – informujemy, że nie świadczymy usług w ramach NFZ.
lek. med. Marcin Nosal
 • Porada endokrynologiczna – pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada endokrynologiczna – kolejne wizyty
170 zł
 • recepta/wyniki poza wizytą
 50 zł
 • Badanie usg ślinianek
 • Badanie usg tarczycy
 • Badanie usg węzłów chłonnych
 • Badanie usg opłucnej/płuc
 • Badanie usg piersi
 • Badanie usg jamy brzusznej
 • Badanie usg układu moczowego (z próbą zalegania moczu)
 • Badanie usg moszny/jąder
 • Badanie usg zmian powierzchownych/tkanek miękkich
130 zł
 • Badanie usg szyi (ślinianki, tarczyca, węzły chłonne)
200 zł
 • Badanie usg tętnic domózgowych
130 zł
 • Badanie usg tętnic jednej kończyny górnej
 • Badanie usg żył jednej kończyny górnej
 • Badanie usg tętnic jednej kończyny dolnej
 • Badanie usg żył jednej kończyny dolnej
150 zł
 • Badanie usg tętnic obu kończyn górnych
 • Badanie usg żył obu kończyn górnych
 • Badanie usg tętnic obu kończyn dolnych
 • Badanie usg żył obu kończyn dolnych
 • Badanie usg układu wrotnego/żył wątrobowych
 • Badanie usg tętnic trzewnych
 • Badanie usg tętnic nerkowych
200 zł
 • Biopsja tarczycy/piersi/zmian powierzchownych (histopatolog)
 • 250 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka i karta płatnicza
dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik
 • Porada endokrynologiczna – pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada endokrynologiczna – kolejne wizyty
170 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka i karta płatnicza
dr n. med. Anna Stochel-Gaudyn
 • Porada gastroenterologiczna – pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada gastroenterologiczna – kolejne wizyty
170 zł
 • Badanie USG jamy brzusznej w trakcie porady
  (badanie dodatkowo płatne do kwoty porady)
50 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka i karta płatnicza
dr n. med. Anita Błaut-Szlósarczyk
 • Porada pediatryczna – pierwsza i kolejne wizyty
150 zł
 • Porada immunologiczna – pierwsza i kolejne wizyty
170 zł
 • Teleporada pediatryczna
100 zł
 • Teleporada immunologiczna
150 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka
lek. med. Jadwiga Małek
 • Porada diabetologiczna – pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada diabetologiczna – kolejne wizyty
170 zł
 • Porada pediatryczna- pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada pediatryczna- kolejne wizyty
170 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka i karta płatnicza
lek. med. Emilia Jakubowska
 • Porada pulmonologiczna – pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada pulmonologiczna – kolejne wizyty
170 zł
 • Porada pediatryczna- pierwsza wizyta
220 zł
 • Porada pediatryczna- kolejne wizyty
170 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka
lek. med. Joanna Kłusek
 • Porada internistyczna/reumatologiczna – pierwsza wizyta
170 zł
 • Porada internistyczna/reumatologiczna – kolejne wizyty
170 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka i karta płatnicza
dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska
 • Konsultacja I wizyta
200 zł
 • Konsultacja II wizyta
150 zł
 • Diagnostyka nadwagi i otyłości metodą BIA – Bioimpedancji Elektrycznej
100 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka i karta płatnicza
lek. med. Dariusz Kubiak
 • Porada psychiatryczna – pierwsza wizyta
140 zł
 • Porada psychiatryczna – kolejne wizyty
100 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka
lek. med. Krystyna Wantuch
 • Porada kardiologiczna – pierwsza i kolejne wizyty
120 zł
 • ECHO serca w trakcie porady kardiologicznej
  (dodatkowo płatne do kwoty porady)
80 zł
 • HOLTER EKG
 • HOLTER ciśnieniowy
 • ECHO serca
 • 120 zł
 • 120 zł
 • 120 zł
 • Możliwe formy płatności: gotówka
TELEPORADY

dla Pacjentów w kwarantannie lub izolacji

 • Opłata za teleporadę wynosi od 50 do 150 PLN, zależności od specjalizacji lekarskiej.
100-150 zł
 • Opłaty za teleporady należy uiszczać na konta bankowe indywidualnych praktyk lekarskich podane przy rejestracji telefonicznej i na stronie internetowej: http://sonalmed.pl/teleporady