Szanowni Państwo!
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości opieki medycznej pragniemy poinformować, że indywidualne praktyki lekarskie działające w gabinetach SONALMED wprowadzają dodatkową formę konsultacji w formie teleporady dla stałych Pacjentów.

Konsultacje lekarskie będą odbywały się za pośrednictwem telefonu lub połączenia Skype w terminie umówionym za pośrednictwem rejestracji telefonicznej (jak dotychczas).

Mamy nadzieję, że ta forma konsultacji umożliwi Państwu m.in. omówienie wyników badań, ustalenie dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego, wystawienie e-recepty bez konieczności osobistej wizyty w gabinecie. Oczywiście mamy na uwadze, że ta wymuszona przez obecną sytuację forma kontaktu nie zastępuje w pełni konsultacji osobistej. W wybranych przypadkach lekarz może w porozumieniu z Państwem zdecydować o konieczności uzupełnienia jej o krótką, kilkuminutową wizytę w gabinecie w celu wykonania pełnego badania lekarskiego lub badań dodatkowych (np. usg.), jednak z pewnością w większości przypadków teleporada będzie wystarczająca do odpowiedniego zabezpieczenia Państwa na najbliższy czas.
Opłata za teleporadę wynosi od 50 do 150 PLN, w zależności od specjalizacji. Opłaty należy uiszczać na konta bankowe indywidualnych praktyk lekarskich podane przy rejestracji telefonicznej i na stronie internetowej.

Z życzeniami zdrowia,
Lekarze praktyk lekarskich w gabinetach SONALMED.

1. TELEPORADY umawiane są na określone przez rejestrację godziny – proszę jednak mieć na uwadze możliwy zakres +/- około pół godziny od ustalonej godziny.
2. Kontakt może być telefoniczny lub z pomocą aplikacji Skype – proszę o podanie preferowanego rodzaju kontaktu przy rejestracji.
W przypadku konsultacji telefonicznej, lekarz zadzwoni do Pani/Pana na podany przy rejestracji numer telefonu.
W przypadku konsultacji poprzez Skype – po telefonie od lekarza proszę połączyć się poprzez Skype z wybranym lekarzem – odszukać lekarza w aplikacji Skype najłatwiej poprzez wpisanie w polu wyszukiwania SONALMED.
3. Aby usprawnić dostęp lekarza do wyników badań, jeśli to tylko możliwe prosimy o wcześniejsze wykonanie zdjęć/skanów wyników i przesłanie ich na adres mailowy lekarza, w temacie maila proszę wpisać nazwisko i imię Pacjenta. Adresy mailowe lekarzy dostępne są na stronie internetowej.
4. Wynik konsultacji zawierający zalecenia i kod do e-recepty zostanie przesłany Państwu na adres mailowy – ten, z którego wysłano wyniki badań do lekarza. Jeśli nie przesyłano wyników badań i lekarz nie posiada Państwa adresu e-mailowego, prosimy o wysłanie „pustego” maila na adres lekarza z wpisaniem w temacie nazwiska i imienia Pacjenta.
5. Aby usprawnić przebieg wizyty – proszę przygotować nr PESEL, nr telefonu kontaktowego (najlepiej komórkowego), adres e-mail do kontaktu. Prosimy także o przygotowanie informacji o chorobach, przebytym leczeniu, stale zażywanych lekach, uczuleniach, w przypadku kobiet dodatkowo informacja o pierwszej i ostatniej miesiączce. Jeśli jest to możliwe prosimy o informacje o aktualnym wzroście i masie ciała, a jeśli mają państwo ciśnieniomierz o pomiar ciśnienia przed wizytą. Chorych na cukrzycę prosimy o przygotowanie dzienniczka samokontroli.

Jeśli obawiacie się Państwo, że możecie czegoś zapomnieć, proszę spisać te informacje na kartce (zwłaszcza przyjmowane leki).

Uwaga dla pacjentów przed poradą diabetologiczną u Dr Jadwigi Małek
Do teleporady diabetologicznej potrzebne będą:
1. Lista pytań/problemów do przedyskutowania (skup się na najpilniejszych kwestiach)

2. Informacje nt dotychczasowego leczenia (jakie bierzesz insuliny/doustne leki hipoglikemizujące)

3. Aktualny profil glikemii (spisz na kartce z glukometru glikemie z ostatnich 3-4 dni, wraz z godzinami pomiarów i informacją, czy pomiar wykonano przed czy po posiłku)

4. Jeśli korzystasz z Free Style Libre załóż konto na LibreView i prześlij dane z urządzenia na konto praktyki (ID gabinetu: 2bbprlbij359dp78)

4. Jeśli leczysz się osobistą pompą insulinową lub korzystasz z systemów ciągłego monitoringu glikemii- odczytaj dane z urządzenia i prześlij raporty danych na adres mailowy praktyki: gabinet.malek@gmail.com

5. Opcjonalnie przygotuj także wyniki badań laboratoryjnych (np. poziom hemoglobiny glikowanej)

UWAGA ! W związku z brakiem możliwości uzyskania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie przez Państwa danych do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych do celów realizacji konsultacji medycznych.

 

 

Informacyjnie podajemy numery rachunków bankowych poszczególnych Praktyk Lekarskich świadczących konsultacje lekarskie w formie TELEPORADY:

dr n. med. Anita Błaut-Szlósarczyk
Anita Błaut-Szlósarczyk Indywidualna Praktyka Lekarska
Nr rachunku bankowego: 392490000500004530839082600334
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady
Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: aniblaut@poczta.onet.pl

 

lek. med. Marcin Nosal
Sonalmed Marcin Nosal
Nr: 38 1140 2004 0000 3302 7793 0334
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady
Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: nosal@sonalmed.pl

 

dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Wójcik
Nr: 16 1140 2004 0000 3002 7601 1150
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady

 

dr n. med. Anna Stochel-Gaudyn
Anna Stochel-Gaudyn Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Nr: 11 1050 1445 1000 0092 5429 5323
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady
Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: kontakt@gastro-baby.pl

 

dr n. med. Elżbieta Wójtowicz
Elżbieta Wójtowicz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Nr: 62 2490 0005 0000 4500 6514 0097
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady
Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: wojtowicz@sonalmed.pl

 

lek. med. Emilia Jakubowska:
Emilia Jakubowska
Nr: 10 1050 1445 1000 0091 0150 1717
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady
Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: jakubowska@sonalmed.pl

 

lek. med. Jadwiga Małek
Indywidualna praktyka lekarska Jadwiga Małek
Nr: 51 1140 2004 0000 3102 7981 0349
W tytule przelewu: TELEPORADA imię i nazwisko oraz data porady
Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: gabinet.malek@gmail.com

 

Konsultacje lekarskie będą odbywały się za pośrednictwem telefonu lub połączenia Skype w terminie uprzednio umówionym za pośrednictwem rejestracji telefonicznej (nr tel. rejestracji jak dotychczas: 533 32 32 11).